ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา (อ่าน 20) 20 มี.ค. 66
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 10 มี.ค. 66
รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 49) 07 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 44) 07 มี.ค. 66
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 32) 03 มี.ค. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 41) 28 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 45) 28 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/65 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 33) 28 ก.พ. 66
สอบ N-Net วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 74) 04 ก.พ. 66
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบ (อ่าน 123) 21 พ.ย. 65
ขยายรับสมัครการรับสมัคร (อ่าน 225) 02 พ.ย. 65
รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและนักศึกษาตอนปลาย (อ่าน 236) 07 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 199) 19 ก.ย. 65
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 162) 12 ก.ย. 65
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/65 (อ่าน 155) 12 ก.ย. 65
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 168) 24 ส.ค. 65
สอบN-Net ภาคเรียนที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 (อ่าน 166) 08 ส.ค. 65
ขยายรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 326) 02 พ.ค. 65
รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 321) 04 เม.ย. 65
รับสมัครภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่1-30 เมษายน 2565 (อ่าน 299) 25 มี.ค. 65
ขยายรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ (อ่าน 512) 02 พ.ย. 64
ขยายรับสมัคร1-15 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาปกติ (อ่าน 459) 02 พ.ย. 64
รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับภาคเรียนที่ 2/64 (อ่าน 404) 11 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา ทุกระดับ เข้าสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 387) 09 ต.ค. 64
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 485) 05 ต.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 344) 27 ก.ย. 64
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 353) 03 มิ.ย. 64
เชิญชวนนักศึกษา กศน. และพี่น้องประชาชนทั่วไป สามารถรับชมรายการต่างๆของ ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของไ (อ่าน 340) 03 มิ.ย. 64
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล วันมหามงคลของแผ่นดินไทย (อ่าน 354) 03 มิ.ย. 64
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ N-Net (อ่าน 368) 05 มี.ค. 64
สอบN-Net ภาคเรียนที่ 2 /2563 (อ่าน 371) 05 มี.ค. 64
นโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 372) 01 มี.ค. 64
การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นเฝ้าระวัง"โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" (อ่าน 377) 13 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (อ่าน 367) 07 ม.ค. 64
ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 415) 01 ธ.ค. 63
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 616) 19 พ.ย. 63
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาค (อ่าน 1596) 22 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 545) 19 ต.ค. 63
ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 1563) 13 ต.ค. 63
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 550) 01 ต.ค. 63