ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 5 ปี(ประจำปีงบป
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอลำลูกกา นำบุคลากร กศน.อำเภอลำลูกกา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 5 ปี(ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2566 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570) ณ โรงแรม The Pool Access อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และศึกษางานเยี่ยมชม กศน.ทับมา,กศน.อำเภอบ้านค่าย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,18:58   อ่าน 11 ครั้ง