ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอลำลูกกา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอก

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอลำลูกกา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียน อบต.บึงคำพร้อย 1  โดยมีนางกัญญ์ณพัชร  วิรุณพันธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ดังนี้ 1.เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของผู้เรียน 2.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 3.เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา 4.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ผ่านเว็บไซต์ของ สทศ.(http://www.niets.or.th)


โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,16:15   อ่าน 32 ครั้ง