ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลำลูกกา นำบุลากร เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนางสาวสร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,14:26   อ่าน 52 ครั้ง