ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดปทุมธานี “พลังครู คือหัวใจของ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวีรยุทธ์  แสงสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี​ รักษาการในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอลำลูกกา​ มอบหมาย นางอภิรดี รันต์จินดามุข ครู คศ.1 นำบุคลากรครู กศน.อำเภอลำลูกกา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดปทุมธานี “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” “Teacher’s Power is the Heart Transforming the Educational Quality” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการประเมินคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,19:45   อ่าน 60 ครั้ง