ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอลำลูกกา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอก
( จำนวน 10 รูป / ดู 31 ครั้ง )
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 การนำความรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาหลังการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะแล
( จำนวน 10 รูป / ดู 48 ครั้ง )
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด
( จำนวน 8 รูป / ดู 52 ครั้ง )
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา สำหรับครูและนักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา
( จำนวน 9 รูป / ดู 46 ครั้ง )
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา
( จำนวน 9 รูป / ดู 46 ครั้ง )
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 กราบนมัสการ เพื่อขอพรจากพระเดชพระคุณ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺ
( จำนวน 11 รูป / ดู 58 ครั้ง )
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 การประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนัก
( จำนวน 9 รูป / ดู 64 ครั้ง )
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดปทุมธานี “พลังครู คือหัวใจของ
( จำนวน 10 รูป / ดู 60 ครั้ง )
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
( จำนวน 11 รูป / ดู 56 ครั้ง )
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ
( จำนวน 7 รูป / ดู 51 ครั้ง )
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู 50 ครั้ง )
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
( จำนวน 16 รูป / ดู 117 ครั้ง )