ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนเดชเจริญ
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทร(เสมาฟ้าคราม)
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองสี่
ศูนย์การเรียนชุมชนบึงคำพร้อย 7